Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход
close
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
На публичен търг отдават под наем части от общински имоти
Източник: Burgas24.bg 10:00 / 17.04.2018 Отпечатай Изпрати
© Burgas24.bg
На основание чл.14 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, чл.23, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и Решения на Общински съвет – Бургас, приети по т.30 и т. 31 от дневния ред на проведеното на 31.10.2017 г. заседание (Протокол № 32),

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване  под  наем за срок от 5 /пет/ години на обособени части от имоти – общинска собственост, както следва:

1.                 Недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ обособен обект №1 - "Кафе“, с площ 110 кв.м, при граници: север-външен зид, изток: фоайе, зала и сервизни помещения, юг-стълбище, запад-външен зид, разположен в партера на спортна зала "Бойчо Брънзов“, актувана с Акт №8309/22.02.2016 г. за публична общинска собственост, изградена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.601.83 по КК на гр. Бургас, идентичен с УПИ V, в кв.3 по плана на ж.к. "Зорница“, гр. Бургас, целият с площ 4307 кв.м., с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 866,00 (осемстотин шестдесет и шест) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 86,60 (осемдесет и шест лв. и седемдесет ст.) лева, без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 2 598,00 (две хиляди петстотин деветдесет и осем) лева.

2.                 Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала "Младост“, изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к. "Славейков“, град Бургас, представляваща обект № 5, с площ 216.08кв. м, разположен на кота +1.53, при граници: север - външен зид, изток – вход, юг – зала № 1, запад – външен зид, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1 702,00 (хиляда седемстотин и два) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 170,20 (сто и седемдесет лв. и двадесет ст.) лева, без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 5 106, 00 (пет хиляди сто и шест) лева.

3.                 Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала "Младост“, изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к."Славейков“, град Бургас, представляваща обект № 16, с площ 16.60 кв. м, разположен на I-ви партер, при граници: север – коридор, изток – коридор, юг – зала № 1, запад – помещение № 17,  предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 131,00 (сто тридесет и един) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 13,10 (тринадесет лв. и десет ст.) лева, без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 393,00 (триста деветдесет и три) лева.

4.                 Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала "Бойчо Брънзов“, изградена в УПИ V, кв. 3 по плана на ж.к."Зорница“, град Бургас, представляваща обект № 2, с площ 16.80 кв. м, при граници: север – фоайе, изток – обект № 3, юг – външен зид, запад – фоайе, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 132,00 (сто тридесет и два) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 13,20 (тринадесет лв. и двадесет ст.) лева, без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 396,00 (триста деветдесет и шест) лева.

5.                 Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала "Бойчо Брънзов“, изградена в УПИ V, кв. 3 по плана на ж.к. "Зорница“, град Бургас, представляваща обект № 3, с площ 16.80 кв. м, при граници: север – фоайе, изток – входно преддверие, юг – външен зид, запад – обект № 2, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 132,00 (сто тридесет и два) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 13,20 (тринадесет лв. и двадесет ст.) лева, без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 396,00 (триста деветдесет и шест) лева.

6.                 Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала "Бойчо Брънзов“, изградена в УПИ V, кв. 3 по плана на ж.к. "Зорница“, град Бургас, представляваща обект № 4, с площ 16.80 кв. м, при граници: север – фоайе, изток – обект № 5, юг – външен зид, запад - входно преддверие, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 132 (сто тридесет и два) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 13,20 (тринадесет лв. и двадесет ст.) лева, без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 396,00 (триста деветдесет и шест) лева.

7.                 Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се на първи етаж в спортна зала "Никола Станчев“, изградена в УПИ I, кв. 14 по плана на ж.р. "Меден рудник“, град Бургас, с площ 14.84кв. м, при граници: североизток – външен зид и котелно, югоизток – котелно и коридор, югозапад – чакалня и коридор, северозапад – коридор, предназначена за лекарски кабинет с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 33,00 (тридесет и три) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 3,30 (три лв. и тридесет ст.) лева, без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 99,00 (деветдесет и девет) лева.

Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед обособени обекти, както следва: заявление за участие в търг /приложение №1/, декларация /приложение №2/, договор-проект /приложение №3/, наддавателно предложение /приложение №4/, схема на обектите, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 16.05.2018 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 14.05.2018 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕГН/ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 15.05.2018 година.

Оглед на обектите може да бъде извършен, след предварително записване на тел. 056/907 223 – Сребрина Борисова.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обектите, да се проведе на 23.05.2018 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа  на 21.05.2018 година.

Ново заявления за участие в повторния търг за съответния обект да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 22.05.2018 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Сребрина Борисова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването и.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас
Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Март 2019 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2018/2019
Мъж и жена са открити мъртви в Пловдив
Първа лига, сезон 2018/2019
2-годишно дете изчезна в Равнец! Търсят го полиция и доброволци!
Карате клуб Никон
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - 2018 Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с <Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: